مرور برچسب

آخرین زمان آنلاین

آموزش پنهان کردن آخرین زمان بازدید واتساپ (Last Seen)

آخرین زمان بازدید واتساپ که به آن Last Seen نیز گفته می‌شود. یک قابلیت برای نمایش آخرین زمان آنلاین بودن یا نمایش آنلاین بودن است. این ویژگی را در تلگرام به یاد داریم و در این نوشته تصمیم داریم به آموزش پنهان کردن آخرین زمان بازدید واتساپ…