مرور برچسب

آموزش خاموش کردن چراغ سرویس

آموزش خاموش کردن چراغ آچار یا چراغ سرویس در ۲۰۶ ایرانی

چراغ سرویس یا چراغ آچار هنگامی که روشن شد، در واقع به شما اطلاع رسانی می کند که زمان سرویس دوره ای خودروی 206 شما فرا رسیده است. به زبان ساده تر این چراغ به شما نشان می دهد که بایستی روغن موتور، فیلتر ها و دیگر موارد را تعویض و بررسی…