مرور برچسب

آنفالو کردن

چگونه در اینستاگرام افرادی که کمترین تعامل را با ما دارند، پیدا کنیم؟

اگر هنگام استفاده از اینستاگرام دقت نکنید، بعد از مدتی متوجه خواهید شد اکانت‌های زیادی را دنبال می‌کنید که با اکثر آن‌ها هیچ علاقه مشترکی ندارید. یکی از قابلیت‌هایی که به تازگی در اینستاگرام…