مرور برچسب

ادمین

آموزش جلوگیری از ویرایش اطلاعات گروه واتساپ توسط اعضای معمولی

در واتساپ تمامی کاربران و اعضای یک گروه می‌توانند اطلاعات گروه اعم از عکس، نام و توضیحات آن را ویرایش کنند. اما در صورتی که تعداد اعضای گروه واتساپی شما زیاد باشد ممکن است که این قابلیت باعث…