مرور برچسب

ارور ویندوز

آموزش رفع ارور File Is Too Large for The Destination File System در ویندوز

خطاهای بسیاری را بر روی سیستم خود مشاهده می کنیم که از برخی از آنها اطلاعاتی داشته اما در خصوص برخی از آنها هم هیچ آگاهی نداریم. مثلا در رابطه با انتقال دادن فایل ها از سیستم بر روی یک فلش گاها با خطایی همانند File Is Too Large for The…