مرور برچسب

افتادن گوشی در آب

۱۵ روش و مرحله آموزشی برای نجات دادن گوشی خیس شده

آیا گوشی شما به طور تصادفی در آب افتاده است یا حتی بدتر به درون توالت سقوط کرده است؟ آیا گوشی شما در جیب شلوارتان بوده و هم اکنون در ماشین لباسشویی است؟ آیا امروز بارانی است و گوشی شما خیس…