مرور برچسب

انتقال وجه پایا

۳ آموزش دریافت شماره شبا بانک ملی ایران (۱۰۰% موفقیت آمیز)

شماره شبا بانک ملی برای انتقال وجه بین بانکی کاربرد دارد. برای سهولت و استاندارد سازی مبادلات بین بانکی کشور، هر شماره حساب دارای یک شماره شبا است که در انتقال وجه پایا و ساتنا مورد استفاده…