مرور برچسب

اورژانس 115

لیست شماره تلفن ضروری امدادی سازمان‌ها و نهاد‌ها

شماره تلفن ضروری امدادی سازمان‌ها و نهادها که معروف ترین آن‌ها شماره 110 پلیس، شماره 115 اوژانس و 125 آتش نشانی می‌باشد در مواقع ضروری به ما کمک می‌کند تا سریعاً با نهاد مربوطه ارتباط برقرار…