مرور برچسب

اکانت همزمان تلگرام

اضافه کردن اکانت جدید و استفاده همزمان در تلگرام

اضافه کردن اکانت جدید به تلگرام یکی از قابلیت های بروزرسانی 4.7 این برنامه است و شما در تلگرام می توانید که از سه اکانت همزمان و فعال در یک برنامه استفاده کنید. همانطور که اطلاع دارید اکثر کاربران دارای دو یا چند سیمکارت هستند. معمولا…