مرور برچسب

بنزین

۶ نکته بهینه سازی مصرف بنزین آموزش محاسبه مصرف سوخت

محاسبه مصرف سوخت برای این که بفهمیم خودروی ما در هر 100 کیلومتر چند لیتر بنزین مصرف می‌کند کاربرد دارد. با توجه به سهمیه بندی شدن بنزین و افزایش قیمت آن، بهینه سازی مصرف بنزین و کمتر مصرف کردن آن برای ما بسیار حائز اهمیت است. همچنین پی بردن…