مرور برچسب

تایپ کامپیوتر

آموزش تایپ ۱۰ انگشتی را یک بار برای همیشه یاد بگیرید!

تایپ 10 انگشتی مهارتی است که باعث می‌شود بدون نگاه کردن به صفحه کلید و با سرعت بسیار زیاد کار تایپ کردن را انجام دهید. یاد گرفتن این مهارت زمان زیادی لازم ندارد اما باید انگیزه کافی برای اینکار داشته باشید و زیاد تمرین کنید تا برای شما یک…