آموزش تکنولوژی

خاموش کردن Auto Rotate - گویا تک • آموزش، تکنولوژی و نرم افزار

جلوگیری از چرخش خودکار صفحه در اندروید

جلوگیری از چرخش خودکار صفحه در اندروید

چرخش خودکار صفحه یکی از مزایای گوشی های هوشمند است که با عوض کردن موقعیت گوشی، صفحه نمایش به حالت عمودی و افتی تغییر می کند. این قابلیت بیشتر در هنگام نمایش فیلم یا عکس و برخی از برنامه ها و بازی ها کاربرد دارد. به عنوان مثال فرض کنید که در حال مشاهده یک فیلم در گوشی خود هستید، شما برای اینکه فیلم را در حالت تمام صفحه مشاهده کنید کافیست گوشی را افقی […]