مرور برچسب

مرسولات پستی

آموزش مشاهده وضعیت و پیگیری مرسولات پستی اداره پست در سال ۱۴۰۰

مرسوله ارسال شده کی به دستمان می‌رسد و اکنون محموله در کدام مکان است؟ پیگیری مرسولات پستی از خدمات مهم و کاربردی اداره پست است که مشتریان با استفاده از این امکان می‌توانند اطلاعاتی نظیر…