مرور برچسب

پیام اینستاگرام

آموزش مشاهده و مدیریت درخواست‌های ارسال پیام در اینستاگرام

ارسال پیام در دایرکت (Direct) اینستاگرام برای همه امکان پذیر است. اما وقتی شما یک کاربری را دنبال نمی‌کنید و در دایرکت برای شما پیام ارسال می‌کند، این پیام بر خلاف سایر پیام‌ها که توسط مخاطبانتان ارسال می‌شود، به شکل یک درخواست ارسال پیام…