مرور برچسب

پیام پنهان شونده اینستاگرام

آموزش ارسال پیام ناپدید شونده اینستاگرام با حالت Vanish Mode

ارسال پیام ناپدید شونده از قابلیت‌های بخش دایرکت اینستاگرام است که شباهت زیادی به سکرت چت تلگرام دارد. دایرکت یکی از بخش‌های اینستاگرام است که در زمینه ارسال پیام شخصی و کاری کاربرد زیادی…