مرور برچسب

کارمزد پایا

کارمزد کارت به کارت ، پایا، ساتنا و سایر خدمات بانکی (سال ۹۹)

کارمزد کارت به کارت در سال 1399 افزایش پیدا کرده است. همچنین هزینه استفاده از خدمات بانکی پایا و ساتنا که در گذشته رایگان بودند نیز هم اکنون دارای کارمزد هستند. در این نوشته تصمیم داریم…