مرور برچسب

LTE چیست؟

تفاوت بین نماد های اینترنت همراه (۳G و ۴G) در چیست؟

آیا تفاوت بین نماد های اینترنت همراه که با علامت های G ،E ،3G ،H ،+H ،4G ،LTE و 4.5G در هنگام روشن بودن اینترنت در بالای صفحه گوشی نشان داده می شود را می دانید؟ بنظر شما چه تفاوتی بین این نماد ها و شبکه های تلفن همراه وجود دارد؟ تفاوت…