مرور برچسب

root checker

آیا گوشی اندروید من روت است؟

آیا گوشی اندروید من روت است؟ مسلما این اولین سوالی است که پس از انجام عملیات روت به ذهن کاربران اندروید می رسد. کاربران پس از اینکه گوشی خود را با استفاده از برنامه های موجود روت می کنند، ترجیح می دهند که با استفاده از برنامه های روت چکر…