گویا تک – آموزش و دانلود
فرادرس

قیمت اینترنت مخابرات ADSL در مهر 1402 - 2023

قیمت اینترنت مخابرات ADSL در مهر 1402 - 2023

قیمت اینترنت مخابرات عنوان تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت ADSL است که هم اکنون برای مشاهده لیست آن در این مطلب هستید. اینترنت adsl یا همان اینترنت ثابت یکی از به صرفه ترین نوع اینترنت در ایران است که به کاربران این امکان را می دهد با سرعت و کیفیت معقول و ترافیک مناسب دسترسی به شبکه جهانی داشته باشند. برای داشتن این سرویس اینترنت شما نیازمند خط تلفن ، خرید و کانفیگ مودم ADSL هستید.

بیایید همراه با گویاتک به مشاهده تعرفه اینترنت adsl شرکت مخابرات بپردازیم 🙏

 

لیست قیمت اینترنت مخابرات ADSL در سال 1402

در جدول زیر شما میتوانید سرعت سرویس (بر حسب مگابیت)، حجم ( بین الملل ) و قیمت آن را مشاهده نمایید:

 

✅ سرعت سرویس ADSL
🌐 حجم (بین الملل)
سرویس قیمت
۱۲۰ گیگابایت استاندارد گیگ پلاس۱۲۰گیگ ماهانه+ هر ماه ۳۰۰ گیگ ترافیک اضافه

قرارداد ۱۲ ماهه- ۱۶Mb پس‌پرداخت۱۶ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه

هر ماه ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۸۰ گیگابایت استاندارد کم حجم ۸۰ گیگ ماهانه

قرارداد ۱۲ ماهه- ۱۶Mb پس‌پرداخت۱۶ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه

هر ماه ۶۰۰,۰۰۰ ریال
۵۰ گیگابایت استاندارد کم حجم ۵۰ گیگ ماهانه

قرارداد ۱۲ ماهه- ۸Mb پس‌پرداخت۸ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه

هر ماه ۴۲۰,۰۰۰ ریال
۴۵ گیگابایت استاندارد گیگ پلاس۴۵گیگ ماهانه+ هر ماه ۳۰۰ گیگ ترافیک اضافه

قرارداد ۱۲ ماهه- ۸Mb پس‌پرداخت۸ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه

هر ماه ۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال
۴۰ گیگابایت استاندارد کم حجم ۴۰ گیگ ماهانه

قرارداد ۱۲ ماهه- ۴Mb پس‌پرداخت۴ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه

هر ماه ۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۵ گیگابایت استاندارد گیگ پلاس ۳۵ گیگ ماهانه + هر ماه ۱۵۰ گیگ ترافیک اضافه

قرارداد ۱۲ ماهه- ۴Mb پس‌پرداخت۴ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه

هر ماه ۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال
۳۵ گیگابایت استاندارد کم حجم ۳۵ گیگ ماهانه- قرارداد ۱۲ ماهه

۱۶Mb پس‌پرداخت۱۶ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه

هر ماه ۴۳۵,۰۰۰ ریال
۱۸ گیگابایت استاندارد کم حجم ۱۸ گیگ ماهانه- قرارداد ۱۲ ماهه

۸Mb پس‌پرداخت۸ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه

هر ماه ۲۸۰,۰۰۰ ریال
۱۲ گیگابایت استاندارد کم حجم ۱۲ گیگ ماهانه- قرارداد ۱۲ ماهه

۴Mb پس‌پرداخت۴ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه

هر ماه ۲۲۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰ گیگابایت استاندارد گیگ پلاس۱۲۰گیگ ماهانه+ هر ماه ۳۰۰ گیگ ترافیک اضافه

قرارداد ۶ماهه- ۱۶Mb پس‌پرداخت۱۶ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰ گیگابایت استاندارد کم حجم ۱۲۰ گیگ ماهانه

قرارداد ۶ ماهه- ۱۶Mb پس‌پرداخت۱۶ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۷۵۰,۰۰۰ ریال
۸۰ گیگابایت استاندارد کم حجم ۸۰ گیگ ماهانه

قرارداد ۶ ماهه- ۱۶Mb پس‌پرداخت۱۶ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۶۰۰,۰۰۰ ریال
۵۰ گیگابایت استاندارد کم حجم ۵۰ گیگ ماهانه

قرارداد ۶ ماهه- ۸Mb پس‌پرداخت۸ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۴۲۰,۰۰۰ ریال
۴۵ گیگابایت استاندارد گیگ پلاس۴۵گیگ ماهانه+ هر ماه ۳۰۰ گیگ ترافیک اضافه

قرارداد ۶ماهه- ۸Mb پس‌پرداخت۸ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال
۴۰ گیگابایت استاندارد کم حجم ۴۰ گیگ ماهانه

قرارداد ۶ ماهه- ۴Mb پس‌پرداخت۴ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۵ گیگابایت استاندارد گیگ پلاس ۳۵ گیگ ماهانه + هر ماه ۱۵۰ گیگ ترافیک اضافه

قرارداد ۶ ماهه- ۴Mb پس‌پرداخت۴ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال
۳۵ گیگابایت استاندارد کم حجم ۳۵ گیگ ماهانه- قرارداد ۶ ماهه

۱۶Mb پس‌پرداخت۱۶ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۴۳۵,۰۰۰ ریال
۱۸ گیگابایت استاندارد کم حجم ۱۸ گیگ ماهانه- قرارداد ۶ ماهه

۸Mb پس‌پرداخت۸ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۲۸۰,۰۰۰ ریال
۱۲ گیگابایت استاندارد کم حجم ۱۲ گیگ ماهانه- قرارداد ۶ ماهه

۴Mb پس‌پرداخت۴ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۲۲۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰ گیگابایت استاندارد گیگ پلاس۱۲۰گیگ ماهانه+ هر ماه ۳۰۰ گیگ ترافیک اضافه

قرارداد ۳ ماهه- ۱۶Mb پس‌پرداخت۱۶ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰ گیگابایت استاندارد کم حجم ۱۲۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه

۱۶Mb پس‌پرداخت۱۶ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۷۵۰,۰۰۰ ریال
۸۰ گیگابایت استاندارد کم حجم ۸۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه

۱۶Mb پس‌پرداخت۱۶ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۶۰۰,۰۰۰ ریال
۵۰ گیگابایت استاندارد کم حجم ۵۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه

۸Mb پس‌پرداخت۸ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۴۲۰,۰۰۰ ریال
۴۵ گیگابایت است اندارد گیگ پلاس۴۵گیگ ماهانه+ هر ماه ۳۰۰ گیگ ترافیک اضافه

قرارداد ۳ ماهه- ۸Mb پس‌پرداخت۸ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال
۴۰ گیگابایت استاندارد کم حجم ۴۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه

۴Mb پس‌پرداخت۴ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۵ گیگابایت استاندارد گیگ پلاس ۳۵ گیگ ماهانه+ هر ماه ۱۵۰گیگ ترافیک اضافه عادی

قرارداد ۳ ماهه- ۴Mb پس‌پرداخت۴ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال
۳۵ گیگابایت استاندارد کم حجم ۳۵ گیگ ماهانه

قرارداد ۳ ماهه- ۱۶Mb پس‌پرداخت۱۶ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۴۳۵,۰۰۰ ریال
۱۸ گیگابایت استاندارد کم حجم ۱۸ گیگ ماهانه

قرارداد ۳ ماهه- ۸Mb پس‌پرداخت۸ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۲۸۰,۰۰۰ ریال
۱۲ گیگابایت استاندارد کم حجم ۱۲ گیگ ماهانه

قرارداد ۳ ماهه- ۴Mb پس‌پرداخت۴ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۲۲۰,۰۰۰ ریال

 

قیمت اینترنت مخابرات ADSL در سال 1402 - 2023

 

نکته: به هریک از این سرویس ها مبلغ 9% مالیات افزوده خواهد شد.

 

قیمت اینترنت مخابرات ADSL در سال 1401 - 2023

 

لیست خرید حجم اضافی adsl مخابرات:

در صورتی که حجم سرویس شما به پایان برسد، می‌توانید اقدام به خرید حجم اضافی نمایید. لیست حجم اضافی به شرح زیر است:

 

حجم اضافی قیمت
3 گیگ 6 هزار تومان
5 10 هزار تومان
10 18 هزار تومان
20 35 هزار تومان
50 85 هزار تومان
100 160 هزار تومان

 

هزینه رانژه (راه اندازی خط اینترنت در مخابرات) در سال 1402 چقدر است؟

هزینه رانژه خط تلفن برای راه اندازی اینترنت در حال حاضر 60 هزار تومان است. همچنین جمع آوری خط یک شرکت در مرکز مخابراتی هزینه ای ندارد. لازم به ذکر است که در صورت اعزام کارشناس نصب در محل هزینه های دیگری نیز افزوده خواهد شد.

 

فرق بین سرعت اینترنت (مگابیت) و سرعت دانلود (مگابایت) چیست؟

شرکت های اینترنتی سرعت اینترنت را بر مبنای واحد مگابیت عرضه می کنند. هر مگابیت 8 برابر مگابایت است. بنابراین سرعت دانلود سرویس 8 مگابیت مخابرات باید 1 مگابایت سرعت دانلود داشته باشد.

 

استفاده از فیلتر شکن ترافیک داخلی است یا بین الملل؟

اگر فیلتر شکن استفاده کنید، تمامی ترافیک شما بین الملل خواهد شد.

 

دیدگاه شما در رابطه با این نوشته چیست؟

امیدواریم معرفی این مقاله و مطلب برای شما مفید واقع شده باشد. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر در ارتباط با این آموزش از بخش نظرات حتماً سوال خود را از ما بپرسید. در انتها پیشنهاد می‌کنیم که از نوشته " مشاهده مقدار نویز خط مودم " دیدن کنید.

پیروز باشید 💜 لطفا نظر خود را برای ما ارسال نمایید 🙏

نویسنده : امیر محمد
4.3/5 - (3 امتیاز)

اپلیکشین هایپرکاربرد

نظرات کاربران

 • در انتظار تایید 0
 • تایید شده 21
نظر شما پس از تایید مدیر درج خواهد شد

 • مصیب 16 شهریور 1402 پاسخ

  سلام. فرق بین حجم اینترنت معمولی و پلاس چیه؟ لطفا راهنمایی کنید

 • رضا 9 شهریور 1402 پاسخ

  سلام خسته نباشید ممنون میشم به سوالاتم پاسخ بدید
  اول اینکه اینترنت مخابرات قطع وصلی داره؟ من حجم بالا دانلود میکنم قطع شدن پشت هم اختلال تو کارم ایجاد میکنه
  سرعت واقعی حجمی که میگیریم رو میده یا کمتره؟
  برای دانلود بین الملل ضریب ۲ کم میشه؟
  واسه ثبت نام تفلنی میشه یا حتما باید مودم رو ببرم مخابرات؟

 • افسر 22 مرداد 1402 پاسخ

  من یک نفرم
  برای پیشرخرید سالانه ۵۰ گیگ در ماه با سرعت ۱۶
  چرا توی طرحهایتان نیست

  • امیر محمدمدیر کل[ در پاسخ به افسر ] 22 مرداد 1402 پاسخ

   طرح های جدید با قیمت های جدید فقط همین هایی هست که منتشر کردیم

 • امید 21 مرداد 1402 پاسخ

  این تعرفه ای که اعلام کردند با چیزی که ارائه میدند همخوانی نداره تازه یاد گرفتند بسته ماهانه را برداشتند و 3 ماهه ارائه دادند. من که با 195 تماس گرفتم و شکایت کردم، متاسفانه تا حالا جواب ندادند. خیلی خرت خره......

 • پویان 15 تیر 1402 پاسخ

  انصافا سرویس های مخابرات مفته ، من الان اسیاتکم چهل گیگ ماهانه هشت مگ سرعت ، صدو بیست تومن واقعا نمیصرفه

  • امیر محمدمدیر کل[ در پاسخ به پویان ] 17 تیر 1402 پاسخ

   پیشگامان دارم از همشون عالی تره
   خط راحت 16 مگ میکشه

 • سینا 9 تیر 1402 پاسخ

  چرا انقدر بسته ها گرون شدن ؟؟؟ بسته یک ماهه فقط سه مدل هست . من که برام حجم صد گیگ کافیه چرا باید سیصد گیگ بخرم؟؟ سرعت از شونزده مگ بر ثانیه برای ماهانه محدود به هشت و چهار مگ شده و قیمت ها نجومی .

  • ناشناس[ در پاسخ به سینا ] 27 تیر 1402 پاسخ

   متاسفانه به کی بگی نظارتی نیست .من در سال ۹۸ بسته یک‌ماهه با ارزش افزوده می‌خریدم به ۱۳۶۲۵تومان،که برام کافی بوده .ولی الان حجمهای بالا با قیمت بسیار بالا که آخر ماه اضافه میاد و اگه استفاده نکنی مخابرات راحت حذف می‌کنه،هم باقیمانده بسته ت از دست رفته هم پولی که بابتش پرداخت کردی.😔😔

  • ناشناس[ در پاسخ به سینا ] 27 تیر 1402 پاسخ

   👌👌😔😔

 • بهزاد 7 تیر 1402 پاسخ

  با سلام قیمت و حجم سرویس های مخابرات خیلی نا مربوط شدن من ووسه مغازه هر ماه ۱۵ گیگ می خرم ۱۰ گیگش هم می مونه الان این همه حجمو می خوام چیکار لطفا پیگیری کنین

 • مریم 21 خرداد 1402 پاسخ

  سلام وقت بخیر، تعرفه های مخابرات از خرداد تغییر کرده آیا؟! یک ماهه هاش با حجم و قیمت های عجیب شده! مگه ما اینترنت شرکتی هستیم ماهی ۴۲۰ گیگ؟! برای اینترنت خانگی این چه بسته هاییه گذاشتن؟! من اصلا سه سال پیش بخاطر تنوع بسته های ماهانه مخابرات از یک شرکت ارائه دهنده اینترنت دیگه اومدم سمت مخابرات🤦🏻‍♀️

  • امیر محمدمدیر کل[ در پاسخ به مریم ] 22 خرداد 1402 پاسخ

   سلام روزتون بخیر
   من سایتشون چک کردم باز نمیشه
   در صورتی که به منبع قیمت هاش دسترسی داشته باشم حتما این پست اپدیت میشه
   اما بعید میدونم گرون شده باشه دوست عزیز

   • علی[ در پاسخ به امیر محمد ] 25 خرداد 1402 پاسخ

    سلام و عرض ادب
    برای منم همین تو پروفایل بسته هارو حذف کردن کم حجم هارو در ازاش بسته های عجیب یکماهه با قیمت عجیب تر گذاشتن، جالب اینکه هیچگونه مطلقا اطلاع رسانی نشده حتی در وبسایت ها هم هیچ خبری بهش اشاره نشده، مگه میشه چنین چیزی؟؟؟؟

    • امیر محمدمدیر کل[ در پاسخ به علی ] 28 خرداد 1402 پاسخ

     سلام ممنون بابت اطلاع رسانی
     اگر از بسته ها اسکرین شات تهیه کنید و برای ما بفرستید ممنون میشم

     • علی[ در پاسخ به امیر محمد ] 14 شهریور 1402

      با سلام قیمت هایی که در سایت درج شده با قیمت های پنل کاربری سرویس ADSL زمین تا آسمون تغییر کرده بسته های حجمشون کمتر شده و افزایش قیمت بیشتری داشتن.بدون هیچگونه اطلاع رسانی از سمت مخابرات و دستگاه های مربوطه قیمت هارو افزایش دادن با این قیمت ها دیگه سویس مخابرات بصرفه نیست

     • امیر محمدمدیر کل[ در پاسخ به علی ] 14 شهریور 1402

      والا این عکس هارو از پنل مخابرات گرفتم
      دوباره چک میکنم و قیمت جدید میزنم
      با تشکر

   • ناشناس[ در پاسخ به امیر محمد ] 26 تیر 1402 پاسخ

    گرون شده ۱۵۶ هزار تومن ارزونتر نیست اون همه حجم بدرد خونه نمیخوره لطفا با حجم کمتر وقیمت پایین تر هم بذارید ممنونم

  • آیدا[ در پاسخ به مریم ] 26 خرداد 1402 پاسخ

   آره دقیق این همه حجم واقعا برای یک ماه زیاده

  • Nima[ در پاسخ به مریم ] 24 تیر 1402 پاسخ

   منم اعتبار سالانم تموم شده بود نگرفتم امروز تماس گرفتن سرعت۲مگ جای سرعت۸مگ پارسالم باهمون قیمتو حجم بهم گفت نگرفتم.ایرانسل میگیرم رایتل میگیرم تازه رایگانم میدن یوقتا.شورشو دراوردن

  • ناشناس[ در پاسخ به مریم ] 27 تیر 1402 پاسخ

   درسته متاسفانه،کسب جوابگو نیست😔😔

مطالب مرتبط

0923 پیش شماره کدام شهر است؟

0923 پیش شماره کدام شهر است؟ و برای کدام اپراتور ایرانسل، همراه اول یا رایتل است؟ پیش شماره 0923 یکی از سرشماره ...

ادامه مطلب
پیش شماره 0910 متعلق به همراه اول یا ایرانسل؟

پیش شماره 0910 متعلق به همراه اول یا ایرانسل؟ اپراتورهای موبایلی در ایران، سر شماره‌های مختلفی را ارائه ...

ادامه مطلب
فاکتور شدن ، آماده حمل ، تخصیص پلاک و زمان تحویل ایران خودرو

فاکتور شدن ، آماده حمل ، تخصیص پلاک و زمان تحویل ایران خودرو مراحلی است که در انتهای ثبت نام خودرو و هنگام ...

ادامه مطلب