Take a fresh look at your lifestyle.

آموزش تست سرعت اینترنت گوشی (سرعت دانلود، آپلود و پینگ)

سرعت اینترنت از گذشته تا به امروز پیشرفت قابل توجه و زیادی را داشته است. شاید درک این موضوع که سرعت اینترنت 15 سال گذشته در حد کیلوبیت بر ثانیه بوده است برای کاربران تازه وارد دنیای اینترنت…